Polska +48 506 136 768

O mnie

Moje motto: „Walk Your talk”

Łukasz Dąbrówka

Akredytowany i certyfikowany: trener HRD BP, facylitator APMG, mediator, coach z 18 doświadczeniem zawodowym w obszarze szkoleń, facylitacji, negocjacji, mediacji oraz doradztwa dla klientów firm B2B, B2C (m.in. telekomunikacja, finanse, budownictwo, handel, b. spożywcza).

Wykorzystuje w pracy swoje doświadczenie menedżerskie, zarządcze w zakresie projektów biznesowych (wdrażania strategii rozwojowych , tworzenie nowych usług i produktów, transformacji cyfrowej) oraz szkoleniowo-coachingowych.

Jestem praktykiem – prowadziłem firmę handlową z działem sprzedaży i obsługi klienta; zarządzam zespołami projektowymi, prowadzę procesy rekrutacji oraz rozwoju talentów. To czego uczę sam często poznaję w swojej praktyce zawodowej.

Unikalną kompetencją jest praktyka zawodowa z pracy w każdym z sektorów gospodarki, którą skutecznie wykorzystuje w pracy dla klientów z sektora: biznesu (korporacje oraz SMP), organizacje pozarządowe (NGO), administracja publiczna oraz samorządowa.

W swojej pracy wykorzystuje własne doświadczenie menedżerskie, zarządcze w zakresie projektów biznesowych (tworzenie nowych usług i produktów – metodyka Strategii Błękitnego Oceanu, Business Canvas, Running Lean). Realizuje procesy executive coachingu dla zarządów oraz coachingu dla kadry menedżerskiej oraz zespołów pracowniczych, w tym w obszarze tzw. coachingu kryzysowego.

Doświadczenia zawodowe

Jest facylitatorem oraz koordynatorem prac międzydyscyplinarnych zespołów projektowych w obszarach współpracy międzysektorowej i zarządzania projektami. Unikalną kompetencją jest praktyka zawodowa z pracy w każdym z sektorów gospodarki, którą skutecznie wykorzystuje w pracy dla klientów z sektora: biznesu (korporacje oraz SMP), organizacje pozarządowe (NGO), administracja publiczna oraz samorządowa.
Przedsiębiorca / menedżer ds. rozwoju biznesu oraz projektów z ponad 15 – letnim doświadczeniem zawodowym w firmach handlowych, szkoleniowych , doradczych. Odpowiedzialny za realizację zadań projektowych, budżetowania, negocjacje umów współpracy oraz zarządzanie zespołami realizującymi projekty. Zarządzający zespołami realnymi oraz „wirtualnymi” (praca on-line) z wykorzystaniem technik ICT oraz „chmurowych”. Posługuje się biegle językiem angielskim.
Pracując jako ekspert Związku Miast Polskich w roku 2013 zrealizował z oceną bardzo dobrą cykl warsztatów wzmacniających kompetencje zawodowe pracowników ponad 85 partnerstw międzysamorządowych z 610 instytucji (samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki, związki komunalne, LGD, NGO.
Jako przedsiębiorca i menedżer był odpowiedzialny za realizację zadań projektowych, budżetowania, negocjacje umów współpracy oraz zarządzanie zespołami realizującymi projekty. Zarządzający zespołami realnymi oraz „wirtualnymi” (praca on-line) z wykorzystaniem technik ICT oraz „chmurowych”. Posługuje się komunikatywnie językiem angielskim.