Polska +48 506 136 768

Oferta trenerska

Prowadzę pełne procesy szkoleniowe oraz warsztatowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Korzystam z metodyki HRD BP – szkoleń efektywnych organizacyjnie.

Jestem certyfikowanym trenerem biznesu z 18-letnim doświadczeniem (>9750 h) w diagnozowaniu, organizowaniu, projektowaniu projektów szkoleniowo-warsztatowych. Specjalizuję się w rozwoju tzw. miękkich komptencji:

 • komunikacja interpersonalna
  • efektywna komunikacja z klientem
  • komunikacja w obsłudze klienta
  • praca z tzw. trudnym klientem (choć to nie jest dobry termin, jednak tak często to nazywamy)
  • komunikacja w zespołach
  • komunikacja perswazyjna
  • obrona przed manipulacją
  • komunikacja werbalna/niewerbalna,
 • techniki prezentacji, wystąpień publicznych
  • autoprezentacji
 • rozwiązanie konfliktów, zarządzanie konfliktami,
 • negocjacje,
  • negocjacje sprzedażowe/zakupowe
  • techniki obrony ceny,
 • budowanie relacji biznesowych,
 • mediacje w praktyce,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • inteligencja emocjonalna
  • radzenie sobie ze steresem
 • odproność psychiczna / rezyliencja
 • techniki kreatywności
  • strategia błękitnego oceanu (BOS – Blue Ocean Strategy)
 • wdrażanie modeli biznesowych,
 • zarządzanie innowacją w organizacji;

w swojej pracy aktywnie wykorzystuje technologie ICT oraz aktywne metody warsztatowe. Prowadzę i/lub wspomagam procesy oraz przygotowania do negocjacji handlowych dla klientów biznesowych.

Realizowałem projekty szkoleniowe m.in. Salesforce, ULMA-C, P4 – Play, PoloMarket, Fox International Channels, Mobilis Group, Grupa Aptek Prima, 37 firm z branży produkcji mleczarskiej.

Unikalną kompetencją jest praktyka zawodowa z pracy w każdym z sektorów gospodarki, którą skutecznie wykorzystuje w pracy dla klientów z sektora: biznesu (korporacje oraz SMP), organizacje pozarządowe (NGO), administracja publiczna oraz samorządowa.

Procesy szkoleniowe nie zawsze są wystarczające dla wzmocnienia komptencji Twojego zespołu i ogranizacji. Wiem to nie tylko pracując jako trener. Pracuję jako ekspert ds. szkoleń i współpracy – pracując z ponad 70 osobowym zespołem doradców ZMP – gdzie najlepiej na codzień poznajemy, że efektywny rozwój organizacji dla których pracujemy i którym doradzamy wymaga nie tylko szkoleń, ale też innych form wsparcia efektywności. Jest to:

 • facylitacja – zaplanowany proces pracy z zespołem mający na celu zamiast uczenia członków zespołu – wykorzystania ich wiedzy i zasobów w rozwiązaniu określonych problemów i wyzwań przed jakimi staje ogranizacja.
 • coaching – metoda pracy pogłębiająca zazwyczaj obszary poruszane na szkoleniach, stanowi również sprawdzoną formułę łączącą szkolenie z generowaniem rozwiązań w oparciu o posiadane już doświadczenie:
  • coaching indywidualny – praca z poszczególnymi osobami – szczególnie jest pomocna na etapie zmiany mentalnych strategii, gdzie wysyłanie uczestnika/czki na kolejne szkolenie nie skutkuje oczekiwaną zmianą postaw i zachowań.
  • coaching zespołowy – formuła pracy z zespołem – sprawdza się jako kontynuacja i pogłębienie poznanej wiedzy w celu lepszego wygenerowania specyficznych rozwiązań w oparciu o wiedzę ze szkoleń oraz własnej praktyki uczestników – wynikiem jest lepsze rozumienie zadań, wygenerowanie wspólnych rozwiązań, które często intergują wiedzę poszczególnych osób.
 • mediacje – specyficzna forma wsparcia organizacji i zespołów w sytuacjach konfliktowych
 • diagnoza i doradztwo – szersza formułą wsparcia obejmująca różne obszary pracy ogranizacji – od analiz procesów organizacyjnych (często okazuje się, że szkolenie nie koniecznie musi być rozwiązaniem dostrzeganych problemów w efektywności) aż po narzędzia rozwoju talentów w organiazcji (talent developer).


Podejście

Kluczowe w pracy rozwojowej jest łączenie podejścia systemowego spojrzenia na człowieka w ogranizacji, samą organizację i zespół. Do tego dobra precyzyjna komunikacji oraz emaptia.

Specjalizacja

Szkolenia i wartsztaty z obszarów:

 • Komunikacja
 • Negocjacje
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie czasem
 • Kompetencje menedżerskie
 • Rezyliencja
Szkolenia

Szkolenia

Warsztaty

Facylitacja

Facylitacja